Предимствата нa нaшитe Бързи Срeщи

публикувано на 26.01.2014 в Бързи срещи

Бързите Срещи са запознанства лице в лице между 10 мъже и 10 жени като всеки участник се среща с всеки за по 6 минути, с цел да прецени с кого желае да се види повторно. След стотици проведени Бързи Срещи и хиляди участници в тяхвече знаем кои са най-важните изисквания към тях, за да носят максимална полза и удоволствие на участниците. Ето накратко предимствата на срещите, които организираме:

1. Срещи само с нови хора

Хората идват при нас, за да се запознават на живо с нови хора. Считаме, че е много важна гаранцията, че при повторно посещение на нашите Бързи срещи няма да срещате същите хора, с които вече сте се запознали на предходни събития. За тази цел разработихме уникална система, която информира всеки наш клиент online кое събитие е подходящо за неговата възраст и не му позволява да се запише на Бързи Срещи, ако там е регистриран човек, с когото вече се е запознавал на предходни наши Бързи Срещи. 

2. Тесни рамки на възрастовите групи

Болшинството от участници в Бързи Срещи искат да се запознават с нови хора от противоположния пол, които са на приблизително същата възраст. За тази цел ние организираме срещи в групи, които са в тесни възрастови рамки. Възрастовите граници за участниците в групите са съобразени с преобладаващите очаквания на необвързаните в България.

3. Стриктно спазване на възрастовите ограничения

Това контролираме, като още на входа, преди началото на събитието, проверяваме личните карти на всички участници, за да гарантираме, че заявената възраст отговаря на действителната. 

4. Контрол на самоличността и етичното поведение на участниците

Бързите Срещи са срещи на живо. Важно е в тях всеки да участва с истинската си самоличност и да спазва общоприетите обществени норми за учтиво и етично поведение. Всеки участник още при регистрацията си на сайта подписва съгласие с нашите Общи Условия и Етичен кодекс. По време на срещите, а и след това, ние следим за спазването им, а проверката на лични карти гарантира, че всеки участва в срещите с истинската си самоличност.

5. Конфиденциалност на личните записки

По време на срещите всеки участник си води записки, които да му помагат да определи с кого би искал да се срещне повторно. Ние считаме, че тези записки са лични и конфиденциални. Затова след края на срещите всеки разполага с около 16 часа, през които може спокойно да направи своя избор, да влезе на сайта и да попълни на своята страница имената на хората, с които би желал да се срещне повторно. След това системата обобщава резултатите и разпраща мейли на всички участници 18 часа след началото на срещата.

 

От тук можеш да свалиш нашата нова брошура "Пътеводител за Първа Среща".

 
 
Оцени прочетеното:
Абонирай се за нашия информационен бюлетин
Абонирай се

Клиентите за нас


www.clubr.bg © 2013 - 2017