Малко, но от сърце!

Разни, 09.01.2020

От всеки билет за Бързи Срещи отделяме по един лев и ги даряваме за подпомагане на нуждаещи се хора. На няколко месеца отчитаме на сайта и на страницата ни във Фейсбук колко и за какво сме дарили. Откакто започнахме тази инициатива сумата вече възлиза на 10,267 лвНе са милиони, но са дарени от сърце!

Благодарим Ви от името на тези, които усмихвате!

Януари 2020
През третото тримесечие на 2019 г. избрахме да дарим сума на стойност 540 лв. В тази сума влизат по 1 лев от всеки продаден билет за Бързи Срещи, както и дарения от участници (отказ от компенсация при по-малък брой участници) и от човек от нашия екип. Дарихме сумата на училище по изкуства и занаяти за социално слаби деца "Димитър Екимов" - с. Русаля. Неговата мисия е да предостави възможност на талантливи и даровити деца да получат безплатно качествено образование и възпитание. Благодарим ви от името на тези, които усмихнахте!

Август 2019
За второто тримесечие на 2019 г. дарихме сума на обща стойност 470 лв. В нея влизат по 1 лев от всеки билет за Бързи Срещи и дарения от участници (отказ от компенсация при по-малък брой участници в конкретната среща). Избрахме да дарим сумата на две каузи от сайта Platformata.bg:
– 300 лв за Създаване на семейна стая за недоносени бебета в Бургас;
– 170 лв за Набиране на средства за нови указателни табели в Предбалкана.
Благодарим ви от името на тези, които усмихнахте!

Май 2019
За първото тримесечие на 2019 отделихме сума от 424 лв от продадените  билети за бързи срещи. Избрахме да дарим такава сума на фондация "Тротоара" – независима организация, насочена изцяло към младите хора. Целта на фондацията е да създаде подходящи условия за творчество и изява на младите хора, като ги насърчи да изградят и развият своите умения и ценности. Благодарим ви от името на тези, които усмихнахте!

Март 2019
За последното тримесечие на 2018 дарената сума беше 587 лв, състояща се от:
- 1 лев от всеки билет за Бързи Срещи;
- дарения от участници (отказ от връщане на 50% от дължимата сума при по-малък брой участници в конкретната среща).
Избрахме да дарим тази сума на училище по изкуства и занаяти за социално слаби деца "Димитър Екимов" - с. Русаля. Неговата мисия е да предостави възможност на талантливи и даровити деца да получат безплатно качествено образование и възпитание. 
Благодарим ви от името на тези, които усмихнахте!

Октомври 2018
За третото тримесечие на 2018 година отделихме 331 лв от участия в бързи срещи. Избрахме да дарим такава сума на фондация "Извън кръга" и инициативата "Живот на килограм". Инициативата е насочена към превенция на хранителните разстройства при ученици между 12 и 18 години. Благодарим ви от името на тези, които усмихнахте!

Септември 2018
Избрахме да дарим сума на стойност 355 лв от продадените билети за участие в бързи срещи през второто тримесечие на 2018 г. на платформата за доброволчество TimeHeroes. TimeHeroes е място, където всеки може да открие доброволческа кауза, подходяща за уменията и времето, с които разполага. Благодарим ви от името на тези, които усмихнахте!

Юли 2018
Сума в размер на 319 лв от таксите за участие в бързи срещи през първото тримесечие на 2018 г. дарихме на международна християнска асоциация "Бетел" за помощ на лица, страдащи от всякакви зависимости. Можете да се запознаете с дейността на асоциацията на сайта им http://betelbulgaria.orgБлагодарим ви от името на тези, които усмихнахте!

Март 2018
За последните 3 месеца на 2017 г. събрахме 378 лв от участия в бързи срещи. Избрахме да дарим такава сума на фондация "Има начин". Основната мисия на фондация „Има начин” е подкрепа на хората без дом. Измежду целите на фондацията са изследване на бездомността, промяна на обществените нагласи към бездомните и създаване на център за адаптация и терапия на бездомни хора. Благодарим Ви от името на тези, които усмихнахте!

Декември 2017
През третото тримесечие на 2017 г. продадохме 275 билета за Бързи Срещи и решихме да дарим съответно 275 лева на Дом за деца - гр. Велики Преслав. В дома се отглеждат и възпитават момичета и момчета от 7 до 19 години. Той съществува като институция от 1987 г. насам. Благодарим ви от името на тези, които усмихнахте!

Юли 2017
Сума на стойност 488 лв от месеците март, април, май и юни 2017 г. дарихме на инициативата ОЛЕ МАЛЕ - "Търся втора работа". "ОЛЕ МАЛЕ" е инициатива на "МАЙКО МИЛА", която цели да бъде в помощ на майките на деца с увреждания. Посетителите на сайта могат да си закупят предмети на изкуството, изработени от някоя от майките или просто да дарят средства в банковата сметка. Средствата ще бъдат използвани, за да се финансира закупуването на материали за работа, както и за курсове по професионална преквалификация, за да се даде дълготрайна и смислена възможност на майките на деца с увреждания да се издържат. Благодарим ви от името на тези, които усмихнахте!

Март 2017
За последните 5 месеца събрахме 681 лв от участия в бързи срещи. Избрахме да дарим такава сума на инициативата "С тениска на бала". "С тениска на бала" е благотворителна инициатива, насочена към български абитуриенти сираци, за да продължат образованието си във висше учебно заведение. Всеки настоящ, бивш или бъдещ абитуриент може да дари средства за образованието на абитуриентите без родители и срещу това да получи символа на кампанията – тениска, с която да отиде на бала, изпращането или срещата на випуска. Благодарим ви от името на тези, които усмихнахте!

Ноември 2016
През юли, август и септември отделената сума от такси за участие в бързи срещи беше 375 лв. Към тези 375 лв прибавихме 25 лв по желание на наш клиент и дарихме 400 лв на фондация Smile Bulgaria. Smile Bulgaria e фондация от семеен тип, която се стреми да осигурява подкрепа и ресурси за деца без родителска грижа. Тяхната дейност е концентрирана върху това да осигури плавен преход на деца и юноши от домове от среда в институция към пълноценен живот в обществото. Благодарим ви от името на тези, които усмихнахте!

Октомври 2016
Сума в размер на 307 лв от таксите за участие в бързи срещи през второто тримесечие на 2016 г. дарихме на Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър. Средствата са предназначени за грижа за деца с аутизъм. Повече информация за дейността на центъра можете да видите на сайта им autismbulgaria.comБлагодарим ви от името на тези, които усмихнахте!

Май 2016
Събраната сума от билетите за участие в бързи срещи през първото тримесечие на 2016 г. е 415 лв. Дарихме такава сума на "Сдружение за прогресивна и отворена комуникация" (СПОК). Сумата е предназначена за ателие за деца и младежи, които преживяват скръб (траур) в следствие от загуба на близък. Благодарим ви от името на тези, които усмихнахте!

Февруари 2016
През четвъртото тримесечие на 2016 г. събраната сума от таксите за участие в бързи срещи възлиза на 452 лв. Направихме дарение на тази стойност на фондация "Подарете книга". "Подарете книга" е инициатива, започнала през 2010 г. - група от доброволци, които събират книги в домовете си или на работа и в края на всеки месец носят събраните книги в домове за сираци. Сега търсят още хора (но и книги), които да отидат в домовете, да се запознаят с децата, да се сприятелят с тях... Благодарим ви от името на тези, които усмихнахте!


Декември 2015
През третото тримесечие на 2015 г. продадохме 422 билета за Бързи Срещи и решихме да дарим съответно 422 лева на фондацията "МС - Мога сам", която подкрепя хората с диагноза множествена склероза. Фондацията има за цел да помага и на хора с физически ограничения, независимо от причините за това им състояние. Благодарим ви от името на тези, които усмихнахте!

Август 2015
През второто тримесечие на 2015 г. сумата, която събрахме от продадените билети за бързи срещи, е 335 лв. Направихме дарение на тази стойност на МС Общество България - българската фондация за множествена склероза. МС Общество България работи за създаването на жизнена среда, съдействаща за социалната адаптация и реинтеграция на българите с множествена склероза и миастения гравис. Това са автоимунни заболявания, които засягат млади хора в активна възраст - между 20 и 40 години. Те оказват влияние върху всеки един аспект от живота на болния. Благодарим ви от името на тези, които усмихнахте!

Април 2015
Сумата, събрана за първото тримесечие на 2015 г. от продадените ни билети за бързи срещи, беше 443 лв. Избрахме да я дарим за фондацията на подпомагане на деца в нужда "И аз мога / I Can Too" с цел да помогнем на техните инициативи. Вие също можете да подкрепите фондация I Can Too, като разгледате начините за дарение на сайта icantoo.euБлагодарим ви от името на тези, които усмихнахте!

Януари 2015
Сумата, която събрахме през последното тримесечие на 2014 г. избрахме да дарим на дома за сираци "Св. Николай" при манастира "Св. Троица", Нови хан. Със сумата от 306 лв подкрепихме дома в кампанията за набиране на средства за закупуване на въглища и дърва за зимата. Вие също можете да помогнете на децата от дома в Нови хан. За повече информация разгледайте сайта svetinikolai.orgБлагодарим ви от името на тези, които усмихнахте!

Октомври 2014
Събраната сума от 240 лв от третото тримесечие на 2014 г. избрахме да дарим на Идея в действие | Idea in action - фондация, която прави поредица от благотворителни инициативи. Техните активности може би са ви познати от каузата "Капачки в действие". В тази кауза се събират пластмасови капачки, предават се за рециклиране и за всеки 1 тон предадени капачки се закупува електроуред за детски дом. За повече информация за Идея в действие разгледайте страницата им във фейсбук и сайта им - http://ideainaction.net/Благодарим на всички участници в Бързи Срещи от последните три месеца (и малко по-специално на една участничка) от името на тези, които усмихнахте!

Август 2014
От всеки закупен билет за Бързи срещи през второто тримесечие на 2014 г. отделихме по 1 лв за благородна кауза. Избрахме да дарим събраната сума от 447 лв на Българския червен кръст в полза на кампанията „Помощ за пострадалите от наводненията“. Кампанията предоставя средства, които се разпределят в помощ на пострадалите от наводненията тази година във Варна, Добрич, Велико Търново и област Враца. Благодарим ви от името на тези, които усмихнахте!

Май 2014
През първото тримесечие на годината продадохме 552 билета и съответно дарихме 552 лева на Дневен Център за деца с увреждания "Слънчоглед" в София. Центърът предоставя ежедневни грижи за деца в увреждания, психологическа диагностика и консултация, рехабилитация, придобиване на социални умения, арт- и трудова терапия и много други. Изключително важен момент от работата на ДЦ е партньорството с родителите и семействата на децата. Това става чрез различни форми на обмяна на мнения – формални и неформални. Диалогът и обмяната на мнения са фокусирани основно върху компетентностите на детето. Основното място за диалог е обсъждането на индивидуалния план на детето, където трябва да се постигне общ език и взаимно разбиране.  Благодарим Ви от името на тези, които усмихнахте!

Януари 2014
Спомняте ли си този текст в описанието на някои от събитията ни: „5 лв. от всеки закупен билет за това събитие ще даряваме за благородна кауза. Ще даваме отчет на няколко месеца в блога си“. Ето на кого помогнахме със събраните средства от тематичните събития през втората половина на 2013 година – малко, но от сърце. За пръв път вече като ClubR, но продължавайки традицията си от Speeddating3.com, ние направихме дарение в размер на 300 лева на фондация „Радост“, гр. София. Средствата от това дарение ще бъдат използвани за творчески и образователни занимания на деца, лишени от родителски грижи. За пръв път вече като ClubR, но продължавайки традицията си от Speeddating3.com, ние направихме дарение в размер на 300 лева на фондация „Радост“, гр. София. Средствата от това дарение ще бъдат използвани за творчески и образователни занимания на деца, лишени от родителски грижи.

В уикендите на м.февруари и м. март чрез няколко посещения на младежи-доброволци от фондация "Радост", децата от институциите в гр. Долна баня и с. Доганово (Софийско) подготвиха ръчно рисувани поздравителни картички с пролетна тематика. Със средствата от тяхната продажба  се подпомогна организирането на летни лагери за децата от  тези институции. Целта на посещенията при децата без родители е те да почувстват радостта от общуването с хора извън институцията, всички заедно да участват в различни занимания, които  ги обогатяват. Това им помага да получат нови знания, умения и опит от съвместни дейности с различни хора. И докато това се случва, се рисуват и картичките. Така децата полагат усилия и участват в събирането на средства за летните им лагери и екскурзии. А купувайки тези картички, хората не само подпомагат финансово летния отдих на малките художници, но стават съпричастни на творчеството им. Благодарим Ви от името на тези, които усмихнахте!

Юли 2013
Спомняте ли си този текст в описанието на някои от събитията ни: „5 лв. от всеки закупен билет за това събитие ще даряваме за благородна кауза. Ще даваме отчет на няколко месеца в блога си“. Ето на кого помогнахме със събраните средства от тематичните събития през първата половина на 2013 година – малко, но от сърце:

 • Дневен център за работа с деца с увреждания „Св. Мина“ – 200 лв. Отново направихме дарение за хранителни продукти за дневния център.

 • AIESEC – 300 лв. (AIESEC e най-голямата в света, изцяло управлявана от студенти неправителствена организация. Тя функционира в над 110 страни и се фокусира върху развитие на лидерски умения и международен обмен. Организацията развива дейността си в България от над 20 години. Повече за AIESEC можеш да разбереш на http://aiesec.bg

Как избрахме организациите? За нас е важно средствата, които събираме благодарение на Вас, да спомогнат (макар и малко) за положителна промяна в обществото, а не да бъдат изразходвани за нечия частна вила. Затова даряваме парите на организации, които познаваме или с чиито членове сме работили по различни проекти. Искаме да Ви уверим, че в гореизброените организации има хора, които правят света по-добро място. Благодарим Ви от името на тези, които усмихнахте!

Януари 2013
Спомняте ли си този текст в описанието на някои от събитията ни: „5 лв. от всеки закупен билет за това събитие ще даряваме за благородна кауза .Ще даваме отчет на няколко месеца в блога си“. Ето на кого помогнахме със събраните средства от двете тематични събития през есента – малко, но от сърце:

 • Дневен център за работа с деца с увреждания „Св. Мина“ – 100 лв. Отново направихме дарение за хранителни продукти за дневния център. Участвахме и в организацията на Коледното парти за малчуганите. (В дневния център се полагат грижи за деца с физически и/или умствени увреждания. Хубавото е, че персоналът се стреми постоянно да развива центъра и свидетелство за това е наскоро изградената сензорна зала. Ако си любопитен, надникни във Facebook страницата им.)

 • Столична библиотека – 100 лв. (Сумата, събрана от събитието за хора, които обичат да четат, дарихме за четящите. Дарението бе за детско-юношеския отдел за закупуване на нови книги.)

Как избрахме организациите? За нас е важно средствата, които събираме благодарение на Вас, да спомогнат (макар и малко) за положителна промяна в обществото, а не да бъдат изразходвани за нечия частна вила. Затова даряваме парите на организации, които познаваме или с чиито членове сме работили по различни проекти. Искаме да Ви уверим, че в гореизброените организации има хора, които правят света по-добро място. Благодарим Ви от името на тези, които усмихнахте!

ноемри 2012
Спомняте ли си този текст в описанието на някои от събитията ни: „5 лв. от всеки закупен билет за това събитие ще даряваме за благородна кауза. Ще даваме отчет на няколко месеца в блога си“. Ето на кого помогнахме – малко, но от сърце:

 • Дневен център за работа с деца с увреждания „Св. Мина“ – 200 лв. (В дневния център се полагат грижи за деца с физически и/или умствени увреждания. Хубавото е, че персоналът се стреми постоянно да развива центъра и свидетелство за това е наскоро изградената сензорна зала. Ако си любопитен, надникни във Facebook страницата им.

 • AIESEC – 100 лв. (AIESEC e най-голямата в света, изцяло управлявана от студенти неправителствена организация. Тя функционира в над 110 страни и се фокусира върху развитие на лидерски умения и международен обмен. Организацията развива дейността си в България от над 20 години. Повече за AIESEC можеш да разбереш на http://aiesec.bg/

 • Център за независим живот – 200 лв. (Центърът за независим живот е неправителствена, нестопанска организация на хора с увреждания. Организацията работи за промяна на държавната политика в сферата на уврежданията в България от 1995 г., като активно се застъпва за ценностите на независимия живот и прилагането на социалния модел на увреждането. Разбери повече на страницата им.)

Как избрахме организациите? За нас е важно средствата, които събираме благодарение на Вас, да спомогнат (макар и малко) за положителна промяна в обществото, а не да бъдат изразходвани за нечия частна вила. Затова даряваме парите на организации, които познаваме или с чиито членове сме работили по различни проекти. Искаме да Ви уверим, че в гореизброените организации има хора, които правят света по-добро място.

Благодарим Ви от името на тези, които усмихнахте! 

  КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

  Подкрепата, която давате на хората, е изключителна!!! Това, което правите, е прекрасно!!  
  20.09.2021, след онлайн бързи срещи 

  Много ми хареса събитието, свеж екип, добре подбрана бекграунд музика. Определено бих дошъл пак :)  
  16.09.2021, след онлайн бързи срещи 

  Здравей,  С Х сме заедно и сме добре(само от суеверие не използвам по-силни думи). Искрено благодаря за огромния принос от ваша страна да се срещна с Х.   Поздрави, Х
  02.09.2021 - мейл Мачмейкинг