Мачмейкинг - какво е това?

публикувано на 03.01.2014 в Мачмейкинг

В последно време  в България все по-често се споменава нов термин, свързан с намирането на партньор - мачмейкинг. Тази думичка постепенно се превръща в част от ежедневието ни и променя доста стереотипи и практики при избора на партньор.

Ерата на Велика Британска империя, на входа на енорийската църква е закован дълъг списък с кандидати от енорията, на възраст за женене, описани по местоживеене, възраст и социално положение. Това по същество е нещо като агенция за запознанства, в която местният свещеник координира процеса на подбор на двойките заедно с техните родители и в интерес на обществото.

Терминът мачмейкинг идва от английския (matchmaking) и означава намиране на най-доброто съчетание. Най-близкият български еквивалент на израза е сватовническа агенция. Подборът на двойките за женитба и тяхното договаряне е било обичайна практика в човешка история, тъй като е в интерес на цялото общество. В някои времена и държави това е бил единствения начин за формиране на ново семейство. В патриархална България сватовницата (обичайно жена) е тази, която проучва и уговаря двата рода за бъдещата женитба. Подобни социални роли изпълняват  свахите   в Русия,  шадчаните  в еврейските общности, мейжените( 媒人) в Китай, чопчите (çöpçatan) в Турция. Подобни обществени функции съществуват във всички националности и вероизповедания.

Към мачмейкинг се обръщат най-често хора, които не успяват да намерят дългосрочни партньори поради прекомерна заетост, недостатъчни умения или опит или поради различни психологически причини. Предимствата на този подход е в достоверността на данните, събирани чрез лични интервюта, в създаването на профили, въз основа на психологически тестове както и в търсене на подходящи партньори не само според желанията, но и според профилите на кандидатите.

Интернет дава огромно количество информация и възможности, но не може да замести личния контакт и индивидуалното внимание към деликатните проблеми на междуличностните отношения. Други дейности, които най-добрите мачмейкинг програми предлагат са: обучение за това как да общуваме с противоположния пол; психологически консултации за повишаване на партньорския рейтинг, работа за подобравяне на визията с дерматолог, фризоьор, козметик, стоматолог, фитнес инструктор и диетолог; консултации с адвокат и др.

Хората, които ползват услугата мачмейкинг, обичайно са привлечени от следните неща:

Удобство

Спестяват се време и усилия, които обикновено са кът при хора, „женени” за професията си. Голяма част от клиентите на мачмейкинг агенциите са необвързани хора на възраст 30-40 години, които разполагат със средства и солидна обществена/професионална реализация, но не и свободно време. Друга целева група са професиoнално реализирани разведени хора (40-60 годишни), които  отглеждат сами децата си. Те имат много делови и  семейни ангажименти, загубили са тренинг в инициирането и осъществяването на връзки и не разполагат с достатъчно свободно време, а биха желали отново да имат семеен партньор. Клиенти на мачмейкинг са и хора, които са учили или живели дълго време в чужбина, завърнали са се в България и искат да създадат семейство, но нямат достатъчно лични и социални контакти.

Изброените клиентски групи препочитат да платят определената такса, срещу което агенцията поема цялата работа: подбор на най-съвместимия кандидат, организиране на  среща; при желание резервация в ресторант; придружаване на двойката при първата им среща, ако някой от двамата изпитва дискомфорт и притеснение; проследяване развитието на взаимоотношенията между партньорите, при нужда – провеждане на консултации за отстраняване на проблемните моменти в общуването;жотново при необходимост - работа с козметик, стоматолог, диетолог, фитнес интруктори т.н

Конфиденциалност

Никой не желае целият свят да е информиран за факта, че се чувства самотен и се опитва да намери партньор. Мачмейкинг гарантира, че никаква лична информация (снимка, био, предпочитания за партньора, телефонни номера, мейли, местожителство и т.н.) няма да  бъде споделяна докато клиентът сам не пожелае това.

Гарантирана достоверност на профилите

При участие в Мачмейкинг се сключват персонални договори, които гарантират достоверност на данните, с които клиентът се регистрира. Не съществува вариант да излезете на среща с някой, който се представя като неженен 35 годишен адвокат с просперираща практика, а да се окаже 50 годишен безработен женен мъж, който скучае пред компютъра, спекулира с надеждите на самотните жени и се домогва до необвързващ секс. 

Социален и образователен статус

Мачмейкинг е платена услуга. Таксата значително по-висока от тези, срещу които в сайтовете за запознанства се  получава VIP статус за един месец или тези, които се плащат за участието в Бързи срещи. Тази такса гарантира както качеството на мачмейкинга, така и следните  неща:

Висок процент шансове за успех при срещите

В Мачмейкинг се работи индивидуално с всеки клиент като внимателно се проучват профила и предпочитанията му. Стремежът е да се организират срещи между двойки, в които партньорите  си пасват оптимално. Такива срещи са с по-високи шансове за изграждане на успешна връзка.

Важно! В Мачмейкинг се организират срещи между неангажирани хора, които взаимно отговарят на изискванията си, споделят общи интереси и имат сериозни намерения за създаване на дълготрайна връзка. Но никой не може да гарантира, че точно между тези двама души ще възникне химия и любов!

Възможност да „изгладиш ръбовете си”

Развитието на характера силно увеличава вероятността за успехи в личния живот. Когато усъвършенстваме уменията си за общуване, подобряваме нагласата си към противоположния пол и рафинираме обноските си. Шансовете ни за успешна връзка нарастват. Мачмейкингът ни помага да актуализираме изискванията си спрямо партньора, така че те да бъдат реалистични и да описват партньор, който в най-голяма степен ни съответства. Работата с екип психолози и мачмейкъри дава възможност клиентът да получи обективна оценка за себе си, да започне работа по подобряване на партньорския си рейтинг, да контактува с хора, които отговарят на изискванията му, и значително да повиши шансовете за откриване на своята половинка.

 

От тук можеш да свалиш нашата нова брошура "Пътеводител за Първа Среща".

 
 
Оцени прочетеното:
Абонирай се за нашия информационен бюлетин
Абонирай се

Клиентите за нас


www.clubr.bg © 2013 - 2018