Нашата гаранция


Индивидуалните консултации са сложен и деликатен процес на общуване между психолога / консултанта и клиента, които целят да установят същината на обсъждания проблем и да набележат начини за неговото разрешаване. Този индивидуален подход затруднява дефинирането и гарантирането на конкретни резултати в края на консултацията, тъй като твърде много се различава от покупката на конкретен предмет с конкретна спецификация, която може да бъде проверена и гарантирана.

Ние държим на честния подход при изграждането на подобни доверителни отношения и затова въз основа на дългогодишния ни опит в провеждането на индивидуални консултации ние можем да гарантираме следното:

1. Сертифицирани сме за работа с лични данни и изпълняваме всички изисквания на Регламента за защита на личните данни 2016-679 (GDPR).
2. Всички психолози, с които работим, са дипломирани и квалифицирани според действащото законодателство в България.
3. Всички членове от екипа ни строго спазват изискванията на нашия Етичен Кодекс и Общи Условия.
4. Заплаща се само за извършена работа (консултация или коучинг), а не за евентуални бъдещи резултати.
5. Всеки член от нашия екип ще положи максимални и добросъвестни усилия в изпълнение на поетите от нас ангажименти.

За да избегнем евентуални недоразумения, длъжни сме изрично да упоменем, че няма как да гарантираме достигането на конкретен резултат от проведена консултация или коучинг и не можем да поемем никакви изрични обещания в тази насока.

Ако счетеш, че ние не сме изпълнили гореописаната гаранция, имаш право да предявиш мотивиран иск за пълно или частично възстановяване на заплатената от теб сума. Такъв иск можеш да предявиш най-късно до 5 (пет) работни дни след получаването на съответната услуга. Искът трябва да ни бъде предоставен в писмен вид или на актуалните ни електронни адреси. Ние поемаме ангажимент да отговорим съответно в рамките на 5 работни дни и да положим добросъвестни усилия за разрешаване на възникналия спорен въпрос.

 

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

Впечатлена от добрата организация и изключително приветливи хора  
20.06.2024, след парти за запознанства 

Беше естествено, добре организирано, без стресиране, добър шанс за среща с всякакви хора.
20.06.2024, след парти за запознанства 

Бяхте много мили, обстановката беше спокойна и предразполагаща. Благодаря!
30.05.2024, след бързи срещи 

Беше прекрасно и зареждащо събитие! Благодаря на организаторите!  
30.05.2024, след бързи срещи