На каква възраст да са хората, с които излизаш?

Взаимоотношения и връзки, 17.02.2015

Проучванията показват, че няма еднозначен отговор

Коя е приемливата минимална възраст за партньора ви в една връзка? Когато този въпрос изскочи в разговор, някой винаги цитира правилото „Делиш собствената си възраст наполовина и прибавяш 7“. Правилото гласи, че по тази формула можете да установите социално приемливата минимална възраст за човека, с когото бихте искали да излизате. Така че, ако сте на 24 години, можете спокойно да бъдете с всеки, който е навършил поне 19 г. (12 + 7), но не и с някой на 18 години. Другата, по-рядко използвана страна на правилото, определя граница за максималната възраст: Взимате своята възраст, изваждате 7 и я умножавате по две. Така за един 24-годишен човек, горната граница би била 34 г. (17х2). С няколко бързи сметки това правило дава максимална и минимална възраст на желания партньор, която би могла да е приемлива за околните.

Ползата от тази формула е, че позволява да се определят приемливите разлики във възрастта, които се променят с годините. Според правилото например един човек на 30 г. трябва да бъде с партньор, който е поне на 22, докато партньорът на един 50-годишен човек трябва да е поне на 32, за да не привлича лошия поглед на обществото. Доколко, обаче, е основателно това правило? Съответства то ли на научните разбирания за предпочитанията за възраст в една връзка? Винаги ли е приложимо?

Доколко това правило отразява научните доказателства за предпочитаната за възраст?

Изследователски екип, оглавяван от Буунк, през 2000 година провежда обширно изследване, в което мъже и жени да определят предпочитаната от тях възраст при оценка на потенциални партньори за различни видове обвързване. Оказва се, че хората изказват различни предпочитания, когато става въпрос за брак, сериозна връзка, влюбване, необвързващ секс и сексуални фантазии. Въз основа на тези данни са разработени графики на възрастовите диапазони, по които може да се проследи дали съответстват на общоприетото правило „половината на твоята възраст + 7“.

Черната линия показва минималната възраст според правилото. Вижда се, че мъжете следват правилото за минимални предпочитания за възраст за женитба (сините стълбове) и за сериозна връзка (жълтите), предпочитанията им варират стойностите, определени по правилото (черната линия). Мъжете на практика са по-консервативни на тази тема и предпочитат даже по-висока минимална възраст от определената по правилото за обществено допустима.

Но когато става въпрос за сексуални фантазии, мъжете предпочитат по-млади жени от уместните според правилото. Така например изследваните 60-годишни мъже считат за уместно да фантазират за жени по-млади от тях с по 30 години. Фантазиите, разбира се, в голямата си част не са подложени на изследване от обществото, а правилото е изградено, за да отчита социално приемливите възрастови разлики за обществото. Така че това несъответствие не е задължително да оборва правилото.

Същите мъже намират 40 години за минимално допустима възраст на жени, с които биха създали сериозна връзка, което се доближава много повече до общественото правило.

Предпочитана от мъжете максимална възраст на партньора

Правилото гласи, че максималната допустима възраст на партньора може да бъде пресметната като се извади седем от собствената ви възраст и умножите резултата по 2. Фигурата по-долу ясно показва, че резултатите от правилото за максимална възраст на партньора не отразяват предпочитанията на мъжете в истинския живот. Правилото надценява склонността на мъжете да имат отношения с по-възрастни жени. При мъжете не се наблюдава линейно увеличение на максималната предпочитана възраст, което да съвпадне с прогнозираното от правилото. Вместо това мъжете в 40-те си години посочват като максимална допустима възраст на партньора си своята собствена възраст. След 40 предпочитанията за максимална допустима възраст за повечето категории остава по-ниска от собствената им възраст. Така правилото за максималната възраст е доста неефективно при обхващането на това какво всъщност мъжете намират за приемливо.

Работи ли правилото при жени?

Правилото за минимална възраст (половината на собствената възраст минус седем) изглежда работи при мъжете, въпреки че се разминава при максималната възраст. Но колко добре обаче обхваща това правило предпочитанията на жените?

Предпочитана от жените минимална възраст на партньора

Според данните от проучването жените като цяло предпочитат мъже на възраст по-голяма от прогнозираната от правилото. Така например според правилото е приемливо 40-годишни жени да имат връзки с мъже под 30, но според дамите тези мъже трябва да са на приблизително същата възраст като тяхната собствена. Същото се отнася и за влюбване или сериозна връзка. Дори и при сексуалните фантазии дамите предпочитат мъжете да не са по-млади от 35 години. Следователно според данните от изследването, правилото за обществено допустимата възраст на партньора е по-близко до реалните предпочитания на мъжете, отколкото на жените.

Предпочитана от жените максимална възраст на партньора

Разглеждайки предпочитанията за максимална възраст, отново правилото е по-толерантно от реалността. То предлага възрастов диапазон, който не е комфортен за повечето хора. Правилото твърди, че за 30-годишните жени е приемливо да имат връзки с мъже, които са на възраст до 46 години, но реално 30-годишните жени казват, че максималната им допустима възраст на партньора би била по-малко от 40 г. (около 37). Правилото подценява посочените предпочитания на жените на възраст 20 и нещо, но несъответствието между данните какво е социално приемливо и самото правило се разширява с времето.

Колко ефективно е това правило?

Любопитните външни погледи бързо съдят, когато виждат голяма възрастова разлика между двама романтични партньори. Може би това е причината, поради която правилото е толкова удобно. В един свят, в който много социални норми често са неписани, правилото за половината от вашата възраст плюс 7 определя конкретна граница.

Но правилото не се разпределя идеално върху реалните данни за това какво е социално приемливо. От време на време то е твърде строго, но най-често се оказва твърде толерантно, като „опрощава“ възрастови различия, които не са комфортни за повечето хора. Така че ако следвате правилото за половината от вашата възраст плюс 7, трябва да знаете, че то може да не е перфектно или наистина да отразява предпочитанията, свързани с възрастта.

 

По материали от: http://www.psychologytoday.com/blog/meet-catch-and-keep/201405/who-is-too-young-or-too-old-you-date

 

От тук можеш да свалиш нашата брошура "Пътеводител за Първа Среща".

 

    КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

    За пръв път участвах и ми беше интересно и забавно. Благодаря за организацията, бяхте перфектни! Хубаво е, че Ви има и помагате хубави неща да се случват!
    02.12.2020, след онлайн Бързи срещи 

    Здравей, Любомира, ...! Да, с Х се виждаме често, прекарваме голяма част от времето заедно. Всичко е отлично, аз се чувствам чудесно благодарение на връзката ми с нея. Мисля че тя също се чувства така :). Благодаря ти на теб лично и на целия екип на ClubR за тази възможност! {...}   Поздрави,   Х
    02.12.2020 - мейл Мачмейкинг