Етичен кодекс

Ние вярваме, че нашето призвание е да подпомагаме активно запознанствата на живо, създавайки подходяща среда на организираните от нас различни събития за необвързани: Бързи Срещи, Мачмейкинг (Подбрани индивидуални запознанства) и Партита.

Всеки клиент има право на ангажирана подкрепа и професионално обслужване. Това право изисква адекватни и навременни, които да отговорят на очакванията към нас. Реалните резултати и отзивите на клиентите са единственият обективен измерител за качеството на нашата работа.

Не разкриваме, обсъждаме и по никакъв друг начин не използваме лична информация, свързана с нашите клиенти, освен с тяхно писмено съгласие или в случаите, изрично изисквани от действащото законодателство.

В нашата работа не уронваме и не толерираме уронването на личното достойнство чрез насилие или агресивно и обидно поведение. Не допускаме дискриминация на база пол, религия, раса или сексуална ориентация и не работим с клиенти или организации, които проявяват такова отношение.

Не одобряваме използването на наркотици и не допускаме тяхната употреба по време на наши събития. Не допускаме участие в наши събития при видими признаци за наркотично или алкохолно опиянение. Не разрешаваме пушенето в залите, в които провеждаме наши събития.

Стриктно се придържаме към действащата нормативна уредба на Република България и Европейския Съюз и очакваме същото от организациите и хората, с които си сътрудничим.

 

 
Оцени прочетеното:
Абонирай се за нашия информационен бюлетин
Абонирай се

Клиентите за нас


www.clubr.bg © 2013 - 2018