Математика на любовта

публикувано на 08.12.2016 в Взаимоотношения и връзки

Поддава ли се любовта на математически анализ?

Има десетки книги, развиващи различни теории и формули за изчисляване на идеалния партньор. Ние считаме, че не е възможно да се създаде точен модел на любовта, тъй като са твърде много променливите, които зависят от индивидуалните черти. Но все пак има и доста фактори, подлежащи на математически анализ и даващи възможност за извеждане на рационални обяснения на мотивацията и поведението при търсене на партньор на достатъчно голямо множество от необвързани.
 

Вече пет години на различните наши събития за запознанства на живо срещаме хиляди различни необвързани, всеки със своите индивидуални особености и в същото време следващи едни и същи пътеки. В тази статия решихме да споделим част от нашите впечатления в тази насока. Предварително предупреждаваме, че това все пак е обобщена картина, която може да се ползва като обща тенденция, но не и като индивидуална рецепта.

Как формираме модела на партньора, когото търсим?
Всеки е чувал фрази от типа „Като го срещна, ще го позная”, които фактически утвърждават предопределеността на обвързването и неговата непредсказуемост. Вярно е, че всеки човек е уникална комбинация от измерими свойства и неизмерими качества. Но не е вярно, че съществува една-единствена възможност за насрещно съответствие, т.нар. идеален партньор, тъй като това би означавало да можем да измерим и оценим уникалната комбинация и да знаем точния алгоритъм за намирането на нейното уникално съответствие. Това пък противоречи на гореописания постулат, че намирането на идеалния партньор е непредсказуемо.
Какво ни остава тогава освен да очакваме съдбата да ни подари срещата с онзи единствен и неповторим партньор? А дори и това да се случи, все още остава въпросът дали ще успеем да го познаем?
Ние сме убедени, че за всекиго от нас съществуват стотици потенциални партньори, с които можем да имаме прекрасна връзка. За да намерим обаче поне един от тях, трябва да подпомогнем съдбата чрез осъзнати и целенасочени действия, т.е. да разберем кого и защо търсим.

За списъка с изисквания към партньора
Всеки има някаква мечта за партньора, основаваща се на семейна предистория и собствен опит. Най-често това е съвкупност от привидно несвързани виждания за това какъв да бъде или какъв да не бъде този партньор, нещо като чекмедже, в което сме нахвърляли десетки дреболии. А какво ще стане, ако се опитаме да внесем повечко ред в този хаос? За да улесним процеса, трябва да помним, че ако не можем да дефинираме какво точно искаме за този параметър, можем да зададем какво не искаме, което ще ни доведе до същия резултат. Например, ако не знаем какъв ръст на партньора очакваме, по-лесно можем да опишем минималния и максимален ръст, които считаме за приемливи.

1. Изготвяне на общ списък с изисквания
Нека да започнем с най-лесното – предпочитанията ни за основните измерими фактори - ограниченията за минимум и максимум: възраст, ръст и тегло.
Следват основни социални параметри: образование, доход, предишен семеен опит, наличие на деца, живее ли самостоятелно и т.н.
Продължаваме с важни житейски навици: хранителни предпочитания, пушене, спорт, като можем да добавим и други, които са важни за нас, обича ли музика и каква, обича ли да чете, как прекарва свободното си време и т.н.
Накрая в раздел Разни записваме и всякакви други изисквания или забрани – например да иска да има деца, да е политически ангажиран и всякакви други, на които държим, като „да има чувство за хумор” (каквото и да означава това).
При изготвянето на списъка е важно да не ограничаваме броя изисквания и да не ги подреждаме по важност. Ако вече сме завършили и общият брой изисквания е под 30, значи не сме се потрудили достатъчно сериозно. Добре е да продължим, да вложим повече време и усилия в моделирането на мечтания партньор. Ако достигнем някъде между 30 и 50, значи вече сме се потрудили достатъчно и можем да продължим.

2. Разглеждаме отново списъка с изисквания

2.1 Изхвърляме несъщественото
Нека сега помислим дали описаните изисквания са толкова важни, че не бихме могли да имаме връзка, ако не са изпълнени всички от тях. Дали ще откажем връзка с човек, когото харесваме и се вписва в нашите очаквания само защото не харесва изобразителното изкуство или не е запален по опера и балет? Изтриваме всички онези изисквания, които не влизат в графата „абсолютно задължително”, обичайно те биха могли да са между ¼ и ½ от списъка.

2.2 Преразглеждаме границите
Тук вече става малко по-сложно. Обичайно първоначалните граници на измерими показатели са доста стеснени, отразявайки очакванията за идеалните параметри. Например, ако за мен желаната възраст на партньора е 32-33, вероятно ще съм заложил изисквания, близки до този диапазон, напр. 30-35. Дали и доколко е възможно да разширим този диапазон, ако отсрещният съответства на всички останали изисквания? Най-лесният начин да проверите е да добавяте по малко към двете граници като си отговаряте всеки път на този въпрос. Рано или късно ще стигнете до мястото, където ще кажете „Стига!”, тъй като вече сте излезли извън границите на допустимия за вас компромис.

3. Подреждаме списъка с изисквания
До тук вече би трябвало да сме намалили общия брой от 30-40 до 15-20 и става още по-трудно, защото трябва да се опитаме да ги подредим по важност. Тук също можем да дадем подсказка за облекчаване на задачата. Направете първоначално подреждане. След това започнете с последния поред параметър и го съпоставете с всички над него, задавайки си въпроса „Това по-важно ли е от другото”” Ако някъде нагоре намерите изискване, което е по-маловажно от разглежданото, значи трябва да го преместите под него. Процесът на преподреждане по този начин е дълъг, но не е задължително да поставите всяко изискване на абсолютно точното място, така че с малко повече упорство в крайна сметка ще достигнете до приемливо подреждане.

4. Преглеждаме наново и се отърваваме от излишното
Нека сега пробваме да оставим максимум 10 изисквания, като изхвърляме отдолу нагоре. Ако не сме готови да изхвърлим конкретно изискване, което е подредено под номер 10, значи трябва просто да го преместим по-нагоре в списъка и да опитаме отново. След като стигнем до тези максимум 10 изисквания, нека отново ги преподредим по важност като най-отгоре трябва да са тези, с които няма как да направим компромис.

Ако сме имали търпението да достигнем до този етап, вече сме постигнали поне 2 страхотни резултата:

Колко срещи са нужни за намирането на идеалния партньор?
Ще започнем с един парадокс: „Увеличаването на броя на запознанствата не води задължително до увеличаване на шанса за намиране на най-подходящия партньор”. На какво се дължи това?

В процеса на търсене на партньор срещаме няколко основни трудности:
1. Дори и да разполагахме със списък с изисквания към партньора, той се e променял във времето, за да отрази промените в нашето разбиране и отношение към заобикалящата среда.
2. Не е възможно да срещнем всички кандидати едновременно, за да можем да ги сравним и да изберем най-добрия за нас.
3. Изборът на партньор е двустранен процес, тъй като ние също трябва да отговорим на насрещните изисквания. В процеса на търсенето ние самите се променяме във времето, като често с възрастта нашата привлекателност намалява, с което намалява и шансът за намиране на идеалния партньор.

Следователно процесът на търсене на партньор на практика се свежда до поредица от запознанства със следните ограничения:

От една страна, увеличаването на броя на запознанствата би трябвало да увеличава и шанса за намиране на подходящ партньор. Но от друга - прекомерността в тази насока увеличава и възможността да не познаем нашия човек, увлечени в търсенето на своя идеал и в тръпката на „Има още”. Да не забравяме и, че с напредването на възрастта, все по-малко остават необвързаните т.е. шансовете ни намаляват. Можем да обобщим, че няма универсална рецепта, но има крайности, които да избягваме:

Коя е най-подходящата възраст за създаване на семейство?
Има една крилата фраза: „Всяка възраст е подвластна на любовта.” В същото време, обаче, има няколко фактора, които променят възможността за намирането на партньор с възрастта, част от които вече разглеждахме в статията „Възрастта на партньора – очаквания и реалност”.

Ето данни от статистиката на НСИ за възрастта при сключване на брак:

Тези данни показват ясна тенденция към бързо нарастване на средната възраст за сключване на брак през последните 15 години. При сключване на брак през 2000 год. 82% от мъжете са били на възраст до 34 и същият процент от жените - до 29 год. През 2014 година тези цифри са почти същите, но с по 5 години повече – 85% от мъжете са на възраст до 39, а 82% от жените – до 34 години.

Какво показва статистиката от нашия Тест за партньорски рейтинг.
Жени: До около 30-годишна възраст жените очакват партньорът да е по-възрастен, като допускат възможността и до +10 год. Между 30 и 40-годишна възраст вече възниква допускането да е и малко по-млад като същевременно намалява максимално допустимата разлика до +8 год. След 40-та година очакваната възраст на партньора все повече се доближава до собствената.

Мъже: До 30-годишнината те имат готовност за връзка както с по-млади, така и с по-възрастни жени. Между 30-та и 40-та година предпочитанията се придвижват в посока по-млади жени и разликата между собствената и средно очакваната възраст на партньорката постепенно се увеличава от -3 до -7 години. След 40-та година тази тенденция се задълбочава и преобладаващото очакване е за възраст около 35-36 години, свързано с факта, че над 80% от необвързаните мъже на тази възраст искат да имат деца, а все още нямат.

Вижда се сериозно разминаване между очакваната възраст на партньора съответното желание от отсрещната страна. Единствената област на почти пълно съвпадение между очакванията на двата пола е в интервала 27-31 години при жените и 31-36 години при мъжете. Това в голяма степен съвпада с данните от брачната статистика.

Ако обобщим наличните данни, можем да потвърдим, че в нашето съвремие най-голяма част от семействата се създават на възраст до около 30-31 години при жените и до 34-35 години при мъжете и следователно можем и да го формулираме като наша препоръка. Естествено, това не изключва възможностите за създаване на сполучлива връзка и по-късно, просто те намаляват постепенно с времето под въздействието на множество различни фактори. Част от тях са чисто биологични, като например фертилния потенциал, но много други са от психологическо естество. Това вече е разглеждано в наши статии по темата:

Момичета, не чакайте 40!

Скъпи необвързани мъже, време е да се стегнете

Защо често се женим за неподходящите хора

Прекалено зает ли си, за да имаш връзка?

Не всичко в живота и любовта е математика. Не всичко, което важи за мнозинството, е валидно за всекиго. Но все пак си струва човек да се замисли какво казват цифрите и доколко това се отнася за него.

 

От тук можеш да свалиш нашата нова брошура "Пътеводител за Първа Среща".

 

 
Оцени прочетеното:
Абонирай се за нашия информационен бюлетин
Абонирай се

Клиентите за нас


www.clubr.bg © 2013 - 2018